Now showing items 1-1 of 1

  • Moderní postupy a technologie tváření plechových dílů 

    Řáda, Aleš
    Tato bakalářská práce obsahuje přehled metod pro nekonvenční tváření plechů a trubek, respektive metod tváření nepevným prostředím. Patří sem technologie tváření elastomery, tváření pomocí kapaliny, vysokorychlostní tváření ...