Now showing items 1-1 of 1

  • Rozbor výpočtů šnekového ozubení 

    Adamík, Jan
    Předmětem úkolu je posoudit výpočet a účinnost šnekových převodů, což zahrnuje stručný popis rozměrového a pevnostního výpočtu převodu a sestavení závislosti účinnosti převodu na celém vhodném rozsahu převodových poměrů ...