Now showing items 1-2 of 2

  • Kotle malých výkonů pro spalování biomasy 

    Dufek, Adam
    Kotle pro spalování biomasy se stávají moderním trendem pro vytápění jak velkých objektů, hal, tak i rodinných domků z hlediska úspory a menších pořizovacích nákladů.
  • Náhrada elektroohřevu primárního vzduchu na stendu Biofluid 100 

    Čukat, Stanislav
    Tato práce obsahuje v první části základní rozdělení výměníků, obecné principy a zákonitosti výměny tepla, dále pojednává o jednotlivých typech výměníků tepla používaných především v energetické sektoru jejich konstrukcí. ...