Now showing items 1-1 of 1

  • Hodnocení obrobitelnosti slitin hliníku - kriteria hodnocení 

    Bambula, Michael
    Tato bakalářská práce se zabývá obrobitelností slitin hliníku. Jsou zde popsány problémy, které vznikají při obrábění hliníkových slitin, vliv chemického složení na obrobitelnost. Následující část vyhodnocuje obrobitelnost ...