Now showing items 1-1 of 1

  • Tvorba nanostruktur využitím mikroskopu AFM 

    Doupal, Antonín
    Tato bakalářská práce pojednává o tvorbě nanostruktur využitím mikroskopie atomárních sil. Teoretická část poskytuje stručný úvod do mikroskopie atomárních sil a lokální anodické oxidace a je založena na literární rešerši. ...