Now showing items 1-5 of 5

 • Chemické složení bioplynu 

  Čekanová, Adéla
  Náplní předkládané práce je popis chemického složení bioplynu s následným analyzováním jednotlivých složek, zejména těch majoritních, s využitím různých metod analýzy plynů. Hlavní důraz je přitom kladen na ty složky ...
 • Legislativa evropské unie o zneškodňování odpadů. 

  Polák, Marek
  Tato bakalářská práce seznamuje s legislativou k ochraně životního prostředí v České republice. Hlavní část je zaměřena na legislativu odpadového hospodářství, zvláště pak na Zákon o odpadech v České republice, poté je ...
 • Tepelná bilance anaerobní části ČOV 

  Řezáč, Jaroslav
  Tato bakalářská práce se zabývá problémem anaerobní stabilizace kalu produkovaného komunální aktivační ČOV. Pro danou komunální ČOV s mezofilní stabilizací. První část je věnována obecnému pojednání o ČOV anaerobnímu procesu ...
 • Využití biomasy v České republice 

  Galčáková, Alena
  Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou energetického využitia biomasy v ČR. Úvodná kapitola obsahuje všeobecný prehžad zdrojov energie. Nasleduje rozprava o biomase, ako jedeného z druhu alternatívneho zdroja ...
 • Výtěžnost bioplynu z různých druhů substrátů 

  Lavický, Jiří
  Cílem této bakalářské práce je popis výtěžnosti bioplynu z různých druhů substrátů. V úvodní části jsou zpracována základní fakta o anaerobní technologii, princip tvorby bioplynu a využití bioplynu v praxi. Hlavní část ...