Now showing items 1-1 of 1

  • Zvyšování výkonu spalovacích motorů 

    Ehrenberger, Pavel
    Bakalářská práce obsahuje souhrn informací, týkající se problematiky zvyšování výkonu spalovacích motorů. Popisuje známé způsoby přeplňování, zhodnocuje kladné a záporné stránky realizace. Poskytuje informace o konstrukčním ...