Now showing items 1-1 of 1

  • Způsoby odstraňování perzistentních látek (dioxinů) 

    Ferdan, Tomáš
    Bakalářská práce se zabývá vznikem dioxinů při energetickém využití odpadů ve spalovně komunálních odpadů a technologiemi pro jejich odstraňování. V první části je obecně pojednáno o charakteristice dioxinů, vlivu na životní ...