Now showing items 1-5 of 5

 • Klimatizace pro obytné budovy a rodinné domy 

  Verfl, Jan
  Klimatizace se v současné době stala nedílnou součástí kvalitního bydlení v rodinných a obytných domech. Klimatizace nám zaručuje optimální mikroklima a stav tepelné pohody. První kapitola se zabývá právě hodnocením ...
 • Potenciál využití větrné energie v České republice 

  Kolařík, Ivo
  Bakalářská práce pojednává o potenciálu využití větrné energie v České republice. Práce obsahuje seznámení s větrnou mapou na území České republiky, posouzení reálného využití energie větru pro výrobu elektrické energie a ...
 • Větrání a klimatizace kabin automobilů 

  Viščor, Petr
  V této práci jsou popsány jednotlivé druhy a funkce klimatizačních soustav užívaných v automobilech, je zde popsán přenos tepla mezi kabinou automobilu a okolním prostředím a problematika redukce energie vynaložené na ...
 • Větrání nízkoenergetických rodinných domů 

  Kubisz, Pavel
  Práce je zaměřena na rozdělení a vysvětlení současných trendů větrání nízkoenergetických domů. Jelikož má větrání nemalý podíl na celkové tepelné ztrátě, je zde uveden také praktický příklad výpočtu, jak závisí celková ...
 • Využití solární energie pro vytápění a větrání – solární fasády 

  Mazáč, Ondřej
  Cílem bakalářské práce „Využití solární energie pro vytápění a větrání – solární fasády“ je popis v současnosti používaných typů solárních fasád, posouzení jejich technických parametrů a zhodnocení teoretického popisu na ...