Now showing items 1-1 of 1

  • Využití singulárních funkcí k výpočtu průhybu nosníku. 

    Fiala, Petr
    Účelem práce je porovnání dvou metod výpočtu ohybové čáry nosníku, řešení diferenciální rovnice ohybové čáry a metody založené na singulárních funkcích. Nosník je zatěžovám v pružné oblasti různými typy zatížení. Singulární ...