Now showing items 1-1 of 1

  • Modely materiálů pro simulaci dynamických dějů ve tváření 

    Fiala, Zdeněk
    Bakalářská práce obsahuje základní informace o modelech materiálů pro simulace dynamických dějů ve tváření. Popisuje simulační software založený na metodě konečných prvků a jeho využití při simulaci dynamických dějů ve ...