Now showing items 1-2 of 2

  • Konstrukční studie sinusového čerpadla 

    Grym, Ondřej
    Bakalářská práce je zaměřena zejména na literární řešerši sinusového čerpadla a její zhodnocení z hlediska snížení třecí síly v kluzné ploše vodící lišty. Konstrukční návrh se bude zabývat snížením ztrát při provozu. Jako ...
  • Studie vlivu povrchové energie různých druhů kapalin a povrchů - experiment 

    Svoboda, Jakub
    Předložená bakalářská práce se zabývá měřením kontaktního úhlu a následným vyhodnocením povrchové energie. K měření je použito šesti druhů kapalin, které jsou nanášeny na různé materiály, u nichž nás zajímá jejich povrchová ...