Now showing items 1-1 of 1

  • Spojitá a diskrétní logistická rovnice 

    Ficza, Ildikó
    Tato bakalářská práce se zabývá spojitou a diskrétní logistickou rovnicí,.Jejím cílem je provést analýzu těchto rovnic a porovnat oba případy.