Now showing items 1-15 of 15

 • Akumulace elektrické energie 

  Hanus, Vlastimil
  Vlastimil Hanus: Akumulace elektrické energie. Bakalářská práce bakalářského studia 3.roč. šk.r. 2007/2008, studijní skupina 3P/12. FSI VUT v Brně, Ústav energetiky, odbor Energetická a procesní zařízení , listopad 2007. ...
 • Bivalentní systém s tepelným čerpadlem vzduch-voda 

  Tvrdý, Miloslav
  Bakalářská práce se zabývá problematikou vytápění a ohřevu teplé užitkové vody pomocí bivalentního topného systému s tepelným čerpadlem vzduch-voda. V teoretické části je popsán princip, základní rozdělení a možnosti provozu ...
 • Kogenerační jednotka 

  Ptáček, Martin
  Bakalářská práce se zabývá zásobováním tepelné a elektrické energie malého rodinného domu, spalujícího zemní plyn. První část je obecná, věnována kogenerační technologii, nejvíce však kogenerační jednotce na bázi spalovacího ...
 • Krbová vložka 

  Štelcl, Otakar
  Bakalářská práce je rozdělena na čtyři hlavní části. První část se zabývá rozdělením krbových vložek z hlediska materiálů, konstrukce spalovací komory, spalovacích vzduchů, přenosem tepla a používaných roštů. Druhá část ...
 • Malá vodní elektrárna 

  Jedlička, Rostislav
  Rostislav Jedlička: Malá vodní elektrárna. Bakalářská práce bakalářského studia 3. roč. šk. r. 2007/2008, studijní skupina 3P/12. FSI VUT v Brně, Ústav energetiky, obor Energetickéhá a procesní zařízení, prosinec 2007. ...
 • Obnovitelné zdroje energie v ČR 

  Kamenský, Petr
  Tato práce se zabývá klasifikací obnovitelných zdrojů energie a jejich porovnáním s ostatními energetickými zdroji. Vyjmenovává a charakterizuje zdroje sluneční, vodní, větrné, geotermální energie a biomasy, tedy energie ...
 • Obnovitelné zdroje energie v ČR 

  Bulíček, Pavel
  Obsahem této bakalářské práce je odborná rešerše ve využívání obnovitelných zdrojů energie v České republice, se zaměřením na větrnou energetiku. V práci je uvedena základ-ní charakteristika a problematika jednotlivých ...
 • Obnovitelné zdroje energie v ČR 

  Dubový, Ľuboš
  Obsahem této bakalářské práce je odborná rešerše, která pojednává o obnovitelných zdrojích energie v České republice se zaměřením na sluneční energii. Práce obsahuje základní charakteristiku a problematiku sluneční energie, ...
 • Obnovitelné zdroje energie v ČR 

  Drahokoupilová, Lucie
  Obsahem bakalářské práce je odborná rešerše obnovitelných zdrojů energie v České republice. V kapitolách jsou popsány jednotlivé druhy obnovitelné energie – sluneční energie, vodní energie, energie z biomasy, geotermální ...
 • Parní turbina jednostupňová 

  Girman, Peter
  V bakalárskej práci, jednostupňová parná turbína sa zo zadaných parametrov prehriatej pary navrhuje predbežným výpočtom turbína s najvhodnejšou využitežnosťou a s najvyššou účinnosťou. Termodynamickým výpočtom prietočnej ...
 • Plynové kotle pro vytápění rodinných domů 

  Haluza, Jakub
  Cílem této bakalářské práce je zpracovat přehled kotlů na zemní plyn, jejich konstrukci, provedení a regulaci. Následně pak zpracovat technicko-ekonomické srovnání dále jmenovaných způsobů vytápění na konkrétním objektu.
 • Posouzení možností zásobování RD elektrickou energií z OZE 

  Halamíček, Milan
  Tato bakalářská práce popisuje využití obnovitelných zdrojů, které je možno použít pro výrobu elektrické energie. Představuje zde tři způsoby, mezi které patří větrná elektrárna, fotovoltaický systém a vodní elektrárna. ...
 • Solární ohřev TUV 

  Kysel, Stanislav
  Solárny ohrev teplej úžitkovej vody V tejto bakalárskej práci sa zaoberám problematikou a návrhom solárneho systému pre prípravu teplej úžitkovej vody. Pre ohrev je tu použitý bivalentný systém, ktorý je doplnený elektrickou ...
 • Solární ohřev vody v bazenu 

  Lučko, Martin
  V této bakalářské práci se zabývám problematikou a návrhem solárního systému pro ohřev vody ve venkovním bazénu. Pro ohřev je zde použit bivalentní systém. Výpočet je zaměřen na návrh velikosti plochy kolektoru a energetickou ...
 • Zásobování energiemi v potravinářském podniku 

  Hrubý, Vojtěch
  Větrání, ventilace, klimatizování a vytápění sloužící k udržování stanovených podmínek, tj. teploty, vlhkosti a hygienických požadavků na čistotu vzduchu výrobních a jiných prostorách sebou přináší různé složité procesy ...