Now showing items 1-1 of 1

  • Extrémy funkce jedné a více proměnných 

    Floderová, Hana
    Extrémy funkce jedné a více proměnných je problematika, ve které se snažíme vypočítat maximum nebo minimum funkce. Maximum a minimum funkce může být lokální, globální a u extrémů funkce více proměnných ještě vázané. K ...