Now showing items 1-3 of 3

 • Rozvoj zobrazovacích metod a jeho význam pro biomechaniku 

  Sedláček, Tomáš
  Cílem této bakalářské práce je provést rešerži dostupné literatury, na jejímž základě se čtenář seznámí s jednotlivými zobrazovacími metodami. Ty jsou rozděleny podle fyzikálního původu do čtyř základních skupin - rentgenové ...
 • Vývoj endoprotéz 

  Řehák, Kamil
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vývoje totálních endoprotéz. V práci je popsána historie vývoje endoprotéz a popis v současné době vyráběných a používaných typů endoprotéz. V závěru je nastíněn současný vývoj ...
 • Vývoj zubních implantátů 

  Selingerová, Simona
  Rešeršní práce Vývoj zubních implantátů pojednává o vývoji, historii a klasifikaci zubních implantátů. Současně obsahuje přehled materiálů a jejich povrchových úprav, používaných v dentální implantologii a objasnění pojmů ...