Now showing items 1-2 of 2

  • Modely materiálů pro simulaci dynamických dějů ve tváření 

    Fiala, Zdeněk
    Bakalářská práce obsahuje základní informace o modelech materiálů pro simulace dynamických dějů ve tváření. Popisuje simulační software založený na metodě konečných prvků a jeho využití při simulaci dynamických dějů ve ...
  • Výroba kovového těsnění postupovým tvářením. 

    Hondl, Jiří
    HONDL Jiří: Výroba kovového těsnění postupovým tvářením. Závěrečná bakalářská práce, vypracovaná v rámci bakalářského studia programu B 2341 Strojírenství, předkládá návrh technologie výroby výstřižku – dílce ze slitiny ...