Now showing items 1-1 of 1

  • Struktura žárupevných ocelí 

    Skýba, Pavel
    Tato práce pojednává o struktuře žáropevných ocelí, o tečení, druzích zpevnění, tepelném zpracování. Práce je zpracována formou rešerše s použitím informací z uvedené literatury. Obsahuje přehled používaných ocelí rozdělených ...