Now showing items 1-1 of 1

  • Využití biomasy v České republice 

    Havlů, Michal
    Tato bakalářská práce se zabývá problematikou energetického využití biomasy v ČR. Úvodní část obsahuje zdroje, typy a vlastnosti biomasy. Hlavní částí práce je případová studie zabývající se zařízením využívajícím biomasu ...