Now showing items 1-2 of 2

  • Řezání materiálu vodním paprskem 

    Veselý, Radek
    Tato bakalářská práce popisuje principy použití vysokorychlostního kapalinového paprsku k obrábění materiálu. V první části je uvedeno základní rozdělení kapalinových paprsků a stručný popis zařízení pro generaci vysokotlaké ...
  • Výpočet tlakové síly na ploše 

    Stejskal, Jiří
    V technických aplikacích bývá často potřeba určit výsledné zatížení působící na plochu vlivem tlakové síly. Cílem této práce je naznačit jednu z možností, jak v tomto případě postupovat, je-li zadána plocha buď explicitně, ...