Now showing items 1-1 of 1

  • Posouzení možností zásobování RD elektrickou energií z OZE 

    Halamíček, Milan
    Tato bakalářská práce popisuje využití obnovitelných zdrojů, které je možno použít pro výrobu elektrické energie. Představuje zde tři způsoby, mezi které patří větrná elektrárna, fotovoltaický systém a vodní elektrárna. ...