Now showing items 1-1 of 1

  • Pásový šikmý dopravník obilí 

    Hanzlík, Aleš
    Cílem této bakalárské práce je konstrukcní návrh šikmého pásového dopravníku,umístneného na podperné ocelové konstrukci.První cást bakalárské práce se zabývá funkcním výpoctem a stanovením hlavních rozmeru pásového ...