Now showing items 1-5 of 5

 • Požadavky na větrání společenských místností 

  Machala, Martin
  Bakalářská práce se zabývá větracími systémy a požadavky na větrání společenských místností. Autor se nejprve zaměřuje na základní systémy větrání. Ty by měly napomoci vytvořit teoretický náhled na problematiku větrání. ...
 • Tepelné výměníky pro klimatizaci 

  Pavlíček, Michal
  Teze je rozdělena na 2 části. V první části se zaměřuje na klasifikaci a charakterizaci jednotlivých typů výměníků. V druhé části je popsán postup návrhu a teoretický výpočet tepelného výměníku. Získané výsledky jsou pak ...
 • Tepelné výměníky pro vytápění 

  Blažek, Miroslav
  Tepelné výměníky jsou důležitou součástí při přenosu tepla mezi dvěmi látkami. Bakalářská práce se zabývá problematikou volby tepelných výměníků. Je rozdělena na dvě části. V první teoretické části jsou uvedena základní ...
 • Teplovzdušné vytápění a větrání rodinných domů 

  Jankůj, Josef
  Cílem bakalářské práce na téma „Teplovzdušné vytápění a větrání rodinných domů“ je shrnout používané systémy, jejich jednotlivé komponenty, posoudit přednosti a nedostatky tohoto systému. První část je zaměřená na všeobecné ...
 • Větrání a klimatizace kabin automobilů 

  Viščor, Petr
  V této práci jsou popsány jednotlivé druhy a funkce klimatizačních soustav užívaných v automobilech, je zde popsán přenos tepla mezi kabinou automobilu a okolním prostředím a problematika redukce energie vynaložené na ...