Now showing items 1-1 of 1

  • Tvorba programu pro určování průběhů a hodnot VVÚ. 

    Kupka, Jiří
    Práce je zaměřena na řešení problémemu určování hodnot a průběhů výsledných vnitřních účinků. Cílem je algoritmizace výpočtu a jeho grafická interpretace. Hlavní důraz byl kladen na korektnost numerických výsledků a jejich ...