Now showing items 1-2 of 2

  • Algebraické metody řešení kubické rovnice 

    Sladká, Vladimíra
    Algebraickým řešením kubických rovnic se snažíme získat tři kořeny, z nichž jeden je reálný a zbývající dva mohou být jak reálné, tak kompexně sdružené. Výpočty jsou v této práci prováděny pomocí Cardanových vzorců. V ...
  • Algoritmy pro určení řádu eliptické křivky s využitím v kryptografii 

    Trchalíková, Jana
    Eliptické křivky jsou rovinné křivky, jejíž body vyhovují Weierstrassově rovnici. Jejich hlavní využití je v kryptografii, kde představují důležitý nástroj k tvorbě těžko rozluštitelných kódů bez znalosti klíče, který je ...