Now showing items 1-1 of 1

  • Solární ohřev TUV 

    Kysel, Stanislav
    Solárny ohrev teplej úžitkovej vody V tejto bakalárskej práci sa zaoberám problematikou a návrhom solárneho systému pre prípravu teplej úžitkovej vody. Pre ohrev je tu použitý bivalentný systém, ktorý je doplnený elektrickou ...