Now showing items 1-1 of 1

  • Algoritmy třídění 

    Lýsek, Jiří
    Práce se zabývá problémem třídění polí, který patří mezi známé problémy informatiky. Definuje pojmy třídění, algoritmus a složitost algoritmů. Popisuje vybrané algoritmy pro třídění od nejjednodušších po vybrané složitější ...