Now showing items 1-1 of 1

  • Deformační mechanismy v krystalech pomocí molekulární dynamiky 

    Lamberský, Vojtěch
    Tato práce se zabývá problematikou molekulární dynamiky, chováním pevných látek na atomární úrovni. V rešeršní studii je nastíněn princip výpočtů, které se používají při určování chování skupin atomů nebo molekul. Dále je ...