Now showing items 1-2 of 2

  • Použití odlitků z hořčíkových slitin 

    Pernica, Vítězslav
    Slitiny hořčíku mají pro své vlastnosti stále nevyužitý potenciál v technických aplikacích. Historie kovu není dlouhá, první aplikace jeho slitin začaly na začátku 20. století. Hořčík má tu vlastnost, že je velmi lehký. ...
  • Vliv homogenizace na mechanické vlastnosti hořčíkové slitiny AZ91 

    Provazníková, Andrea
    Tato bakalářská práce obsahuje fotografie i grafické znázornění vlivu tepelného zpracování na strukturu a mechanické vlastnosti hořčíkové slitiny AZ91. Na snímcích ze světelné mikroskopie jsou zaznamenány struktury slitiny, ...