Now showing items 1-1 of 1

  • Solární ohřev vody v bazenu 

    Lučko, Martin
    V této bakalářské práci se zabývám problematikou a návrhem solárního systému pro ohřev vody ve venkovním bazénu. Pro ohřev je zde použit bivalentní systém. Výpočet je zaměřen na návrh velikosti plochy kolektoru a energetickou ...