Now showing items 1-2 of 2

  • Příprava a vlastnosti fotokatalytických keramických materiálů 

    Strejček, Josef
    V práci byly studovány dvě metody přípravy keramických katalytických perovskitových materiálů pro fotochemický rozklad vody nebo pro parciální oxidaci metanu. Metoda založená na mechanochemické aktivaci a vysokoteplotní ...
  • Příprava pokročilé keramiky metodou gelového lití 

    Veselý, Jan
    V bakalářské práci byl vypracován literární přehled metody gelového lití a na jeho základě bylo optimalizováno složení suspenze oxidu hlinitého pro výrobu rozměrově náročného a tvarově složitého keramického dílu. Byly ...