Now showing items 1-1 of 1

  • Termodynamika roztoků 

    Macháč, Pavel
    Tato bakalářská práce se zabývá teoretickými základy termodynamiky roztoků. V teoretické části je zpočátku pojednáno o problematice roztoků obecně, tj. například je řešena otázka rozdělení roztoků, vyjádření jejich složení ...