Now showing items 1-1 of 1

  • Vodní turbíny a jejich využití 

    Machát, Pavel
    Tato bakalářská práce pojednává o problematice vodních turbín. Obsahuje základní rozdělení vodních turbín, popis jejich činností a užití. Dále je zde popsána konstrukce tří nejpoužívanějších turbín a to Francisovy, Kaplanovy ...