Now showing items 1-1 of 1

  • Letecké pístové motory - současný stav a perspektivy vývoje. 

    Mackovík, Matěj
    Tato práce se zabývá přehledem aktuálních certifikovaných leteckých motorů, posouzením různých parametrů motorů jako jsou výkon, hmotnost, konstrukční uspořádání, chlazení a stanovení potenciálních výhod a nevýhod vybraných ...