Now showing items 1-1 of 1

  • Využití biomasy v České republice 

    Malínský, Tomáš
    Tato bakalářská práce se zabývá obnovitelným zdrojem energie, konkrétně biomasou, a jejím využitím v České republice. Práce je rozdělena do dvou částí. První část práce je teoretická zabývající se formou rešerše obecnou ...