Now showing items 1-10 of 10

 • 3D laserový dálkoměr vertikálně polohovatelný 

  Uher, Ondřej
  Cílem této bakalářské práce je vytvořit polohovací mechanismus pro dvojdimenzionální laserový dálkoměr SICK LMS-291. Mechanismus má zajistit vertikální pohyb dálkoměru.
 • Model robotu v Pythonu 

  Fikar, Josef
  Práce se zabývá vytvořením simulačního prostředí pro mobilní robot určený pro soutěž Micromouse. Dále vytvořením ovládacího rozhraní pro tuto simulaci jako nezávislé aplikace a jejich vzájemnou komunikací. Simulace má ...
 • Návrh a realizace učební pomůcky „LOGIK“ 

  Pučegl, Pavel
  Postupné dosluhování a nepříliš velká spokojenost s provedením stávajících panelů pro výuku předmětu „Logické řízení a programovatelné automaty“ vedlo Ústav automatizace a informatiky Vysokého učení technického v Brně k ...
 • Provedení rešeršní studie v oblasti metod simultánní lokalizace a mapování. 

  Gärtner, Jan
  Tato práce se zabývá metodami simultánní lokalizace a mapování používanými v aplikacích mobilní robotiky ve světě. Cílem této práce je popsat existující a používané metody simultánní lokalizace a mapování. V první části ...
 • Řízené nabíjení akumulátoru s detailním vyhodnocováním 

  Pálka, Antonín
  Účelem práce je navrhnout přípravek pro nabíjení a vybíjení akumulátorů, který je vhodný pro demostraci nabíjecího a vybíjecího cyklu hermetických akumulátorů ve výuce elektrotechniky, fyziky a třeba i chemie. Pro toto ...
 • Řízení chodu kostelních zvonů programovatelným automatem 

  Křížek, Ladislav
  V této práci je popsán zvon, jeho součásti, konstrukční předpoklady pro jeho správnou funkci, řízení chodu kostelních zvonů s ručním pohonem a řízení s pohonem rotačního elektromotoru. Dále je v této práci popsán programovatelný ...
 • Sběrnice používané v oblasti programovatelných automatů 

  Drábek, Jakub
  Bakalářská práce je rešeršního typu. Jedná se o shrnutí informací o průmyslových sběrnicích používaných v oblasti programovatelných automatů, které se využívají v laboratoři programovatelných automatů Ústavu automatizace ...
 • Vytvoření výukových podkladů pro práci ve vývojovém prostředí Logo! Soft Comfort 

  Kolář, Stanislav
  Mým úkolem je seznámit se s logickým programováním v softwaru LOGO! Soft Comfort, popsat ho a navrhnout ukázkové úlohy. V této práci bych chtěl studentům pomoci pochopit tuto problematiku logického programování. Chtěl bych ...
 • Vytvoření výukových podkladů pro práci ve vývojovém prostředí PC WorX 

  Michalčík, Jiří
  V této práci je proveden popis vývojového prostředí PC WorX fy Phoenix Contact , který bude použitelný jako výukový podklad pro podporu výuky. Součástí práce je soubor několika praktických úloh rozdílné obtížnosti, které ...
 • Vytvoření výukových podkladů pro práci ve vývojovém prostředí STEP 7-Micro/WIN 

  Svoboda, Jakub
  Tato bakalářská práce pojednává o programovatelném automatu Simatic S7-200, který je součástí vybavení laboratoře programovatelných automatů na Ústavu automatizace a informatiky Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení ...