Now showing items 1-2 of 2

  • Druhy poškozování materiálů - I 

    Turková, Veronika
    Materiál zařízení výrobních jednotek je postupně poškozován. Cílem této bakalářské práce je popis mechanizmu některých nejčastějších druhů poškozování materiálu v procesním průmyslu, jejich způsob posuzování zkušebními ...
  • Druhy poškozování materiálů - II 

    Mašková, Lenka
    Během provozu jsou materiály zařízení výrobních jednotek trvale poškozovány. Přitom je stálá snaha zvyšovat jejich pracovní parametry, což násobí rizika jejich poškozování. Cílem této práce je popis procesu a mechanismu ...