Now showing items 1-1 of 1

  • Racionalizace manipulace s materiálem v Bosch Diesel s.r.o. 

    Novák, Jaroslav
    Tato bakalářská práce se zabývá problémy s rozmístěním strojů a pracovišť a tokem materiálu v dílně sériových oprav vysokotlakých vstřikovacích čerpadel v závodě Bosch Diesel s.r.o. v Jihlavě. Impulzem pro vypracování této ...