Now showing items 1-1 of 1

  • Funkční plochy a struktura povrchu 

    Novák, Jiří
    Cílem této bakalářské práce bylo vypracování odborné rešerše z oblasti geometrické specifikace výrobků (GPS). Práce obsahuje srovnání minulých a současných norem obsahujících parametry struktury povrchu a značení struktury ...