Now showing items 1-1 of 1

  • Inženýrské optimalizační modely 

    Tydlačka, Martin
    Průřez nosníku vyrobeného z profilu I je navrhován s ohledem na náhodná zatížení, kterým čelí během provozu. Jelikož se zde tyto náhodná zatížení vyskytují, bylo potřeba zvolit jiný přístup k řešení této úlohy. Vhodným ...