Now showing items 1-1 of 1

  • Rám sportovní čtyřkolky. 

    Prášek, Martin
    Tato bakalářská práce je zaměřena na vytvoření uceleného přehledu sportovně užitkových vozidel (čtyřkolek). V úvodu je použito, pro vytvoření této rešerše, základní kritérium, a to rozdělení podle použití. V další části ...