Now showing items 1-1 of 1

  • Stabilní šikmý pásový dopravník 

    Prachař, Roman
    Tato bakalářská práce se zabývá návrhem stabilního šikmého pásového dopravníku na přepravu drceného kameniva s požadovaným dopravním výkonem 130 t/hod. V úvodu je popsán obecný přehled a rozdělení pásových dopravníků. Další ...