Now showing items 1-9 of 9

 • Ekonomická analýza výrobního procesu 

  Drda, David
  Cílem bakalářské práce je kvantifikovat ekonomiku výrobního procesu. Nejdříve jsou popsána kritéria optimalizace výrobního procesu, nákladová návratnost s konkrétním příkladem. Na závěr je uvedeno kritické výrobní množství, ...
 • Obrábění čelních ozubených kol 

  Jindra, Pavel
  Ve své bakalářské práci se zabývám oblastí Obrábění čelních ozubených kol. Cílem celé práce je vytvoření přehledu metod obrábění, používaných nástrojů u jednotlivých metod obrábění a použití strojů pro dané metody. V závěru ...
 • Obrábění děr pro uložení ložisek v odlitcích převodových skříní. 

  Bílek, Josef
  V této práci bude rozebrána problematika obrábění děr pro uložení ložisek v odlitcích převodových skříní. Samotná práce je rozdělena na dvě části. První pojednává o obrábění pomocí otočného stolu, druhá o obrábění bez ...
 • Obrábění součásti "Stator elektromotoru" ve firmě PBS Velká Bíteš. 

  Komínek, Jiří
  Ve své práci jsem představil nový způsob výroby součástí ,,stator elektromotoru“ ve firmě První brněnská strojírna Velká Bíteš a.s, kterým je možné nahradit stávající technologii. Při sestavování této práce jsem použil ...
 • Technologické aplikace řezných nástrojů ze slinutých karbidů 

  Brlica, Vlastimil
  Bakalářská práce vypracovaná v rámci bakalářského studia B2339-00 na fakultě strojního inženýrství se zabývá problematikou řezných nástrojů ze slinutých karbidů. Z literární studie jsou charakterizovány obecné informace, ...
 • Technologické aspekty opotřebení řezného nástroje 

  Abraham, Martin
  Abraham, M. Technologické aspekty opotřebení nástroje. Fakulta strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně, 34s. Bakalářská práce.
 • Technologické vlivy na parametry struktury povrchu obrobené plochy 

  Kunz, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou parametrů struktury povrchu u obráběných součástí, obsahuje jejich rozdělení a popis včetně názorných obrázků. Dále práce popisuje technologické vlivy, které je nejvíce ovlivňují, ...
 • Technologie obrábění na CNC obráběcích centrech 

  Martiňák, Marek
  Cílem bakalářské práce bylo prokázat zvládnutí základních pravidel zpracování technologických podkladů pro CNC obráběcí centrum CW 800.Po prostudování odborné literatury a získání praktických zkušeností z práce na daném ...
 • Technologie obrábění vnějších závitů 

  Dlouhý, Michal
  Tato práce se zabývá metodami obrábění vnějších závitů. Cílem této práce je popsat technologické podmínky a parametry obráběných vnějších závitů. Nejprve jsou popsány základní metody obrábění vnějších závitů. Dále jsou ...