Now showing items 1-1 of 1

  • Šnekový dopravníku cementu 

    Radoš, Pavel
    Tato práce obsahuje návrh a konstrukční řešení šnekového dopravníku pro dopravu cementu pro dopravované množství 50 t/hod. Úvodní část popisuje návrh a realizaci daného zařízení. Ve výpočtové části je uveden výpočet hlavních ...