Now showing items 1-8 of 8

 • Aktivní tlumič výfuku spalovacího motoru. 

  Hurt, Libor
  Předmětem této práce jsou aktivní tlumiče výfuku spalovacího motoru. Práce je zaměřena na popis funkce takových to tlumičů a na jednotlivá technická provedení včetně systémů, velice se blížících těm aktivním. Dále práce ...
 • Pohon 4x4 u osobních vozidel. 

  Hrádek, Zbyněk
  Cílem bakalářské práce je vytvoření rešerše popisující jednotlivé koncepce pohonu všech kol u osobních automobilů. Zvláště se pak zaměřuje na konstrukci, princip činnosti a vhodnost použití jednotlivých koncepcí. Počátek ...
 • Pohony ventilového rozvodu ozubenými koly 

  Drdla, Adam
  Cílem této bakalářské práce je získat všeobecný přehled o tomto způsobu pohonu ventilových rozvodů.Úvod se zabývá druhy ozubených kol a jejich použitím ve spalovacích motorech. Vlastní text práce se skládá ze tří částí. V ...
 • Rám sportovní čtyřkolky. 

  Prášek, Martin
  Tato bakalářská práce je zaměřena na vytvoření uceleného přehledu sportovně užitkových vozidel (čtyřkolek). V úvodu je použito, pro vytvoření této rešerše, základní kritérium, a to rozdělení podle použití. V další části ...
 • Řemenové pohony ventilového rozvodu 

  Tomanec, Filip
  Tato bakalářská práce se zabývá řemenovými pohony rozvodových mechanismů, zhodnocením jejich výhod a nevýhod. V první části pojednává o pohonu rozvodů obecně, stručný popis různých způsobů pohonu a porovnání jejich vlastností, ...
 • Současný stav a vývojové tendence v konstrukci kotoučových brzd osobních automobilů. 

  Hamerníková, Martina
  Tato bakalářská práce pojednává o konstrukčním řešením kotoučových brzd u osobních automobilů. První část této práce je zaměřena na přehled brzdových systémů. Druhá a třetí část se zabývá konstrukčním řešením kotoučové ...
 • Současný stav a vývojové tendence v konstrukci prvků aktivní bezpeč. vozidel. 

  Havel, Jan
  V této práci je provedena rozsáhlá rešerše prvků aktivní bezpečnosti v současných vozidlech z oblasti kondiční, ovládací a pozorovací bezpečnosti. U vybraných prvků jsou detailně popsány požadavky na ně kladené a moderní ...
 • Současný stav a vývojové tendence v konstrukci převodovek osobních automobilů. 

  Chuchma, Ondřej
  Bakalářská práce obsahuje souhrn poznatků o současných převodovkách používaných u osobních automobilů. Obecně popisuje konstrukční uspořádání a principy funkce převodovek. Dále poskytuje informace o jednotlivých typech ...