Now showing items 1-2 of 2

  • Využití biomasy v České republice 

    Malínský, Tomáš
    Tato bakalářská práce se zabývá obnovitelným zdrojem energie, konkrétně biomasou, a jejím využitím v České republice. Práce je rozdělena do dvou částí. První část práce je teoretická zabývající se formou rešerše obecnou ...
  • Využití biomasy v České republice 

    Havlů, Michal
    Tato bakalářská práce se zabývá problematikou energetického využití biomasy v ČR. Úvodní část obsahuje zdroje, typy a vlastnosti biomasy. Hlavní částí práce je případová studie zabývající se zařízením využívajícím biomasu ...