Now showing items 1-1 of 1

  • Využití programu SolidWorks k přípravě modelů CFD 

    Švaňhal, Radek
    Tato bakalářská práce analyzuje využití programu SolidWorks k přípravě modelů CFD (výpočet proudění metodou konečných objemů). Práce v první části popisuje způsob přípravy modelu kapaliny protékající oběžným kolem Francisovy ...