Now showing items 1-2 of 2

  • Moderní metody ohýbání plechů 

    Valčík, Jan
    Předložená práce vypracovaná v rámci bakalářského studia B2339-00 Strojní inženýrství ukazuje na moderní metody v oblasti ohýbání plechů. Na základě literární studie a vlastních zkušeností je v práci představena problematika ...
  • Progresivní technologie ve výrobě tvářených součástí 

    Horák, Aleš
    Progresivní technologie ve výrobě tvářených součástí. Bakalářská práce bakalářského studia 3.roč., šk.r. 2007/2008, obor strojní inženýrství, obor strojní inženýrství (2301R0160). FSI VUT v Brně, Ústav strojírenské ...