Now showing items 1-1 of 1

  • Technologie využívající kapaliny jako tvářecího média 

    Tůma, Martin
    Cílem této práce je provedení průzkumu výrobních metod využívajících kapaliny jako tvářecího média a zhodnocení míry jejich využití v současné době. Vytvoření přehledu všech metod, které pro výrobu součástí využívají ...