Now showing items 1-1 of 1

  • Nástroje managementu kvality. 

    Talanda, Jiří
    Cílem této bakalářské práce je zpracování literární rešerše na téma Nástroje managementu kvality za použití odborné literatury a pramenů. Na základě získaných podkladů je utvořen vlastní závěr o zadané problematice a ...